Udstillinger fra gamle side

29 okt 2016
 

På Arkivernes Dag lørdag d. 12. november 2016 holder Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv åbent hus kl. 14-17.

På arkivet vises to udstillinger. Den store “Skrillinge - fra marker til parcelhuse” samt en ny og mindre “Der var engang i Kauslunde og Gamborg”.
02 mar 2016

Skrillinge – fra marker til parcelhuse.

Omkring 1960 var Skrillinge en landsby, som bestod af nogle huse og en række gårde med marker uden om. Kun i Nytofte og Russelbæk var der tættere bebyggelse langs indfaldsvejene til Middelfart. Siden da har Skrillinge ændret sig markant. På ingen af gårdene drives i dag landbrug, og markerne er blevet til bolig- og industrikvarterer.

Historien om forandringen gennem de sidste 50-60 år har medarbejdere i Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv fortalt i et skrift, som udgives til Arkivforeningens medlemmer.

Yderligere fotos, som viser udviklingen i Skrillinge, kan ses på udstillingen ”Skrillinge – fra marker til parcelhuse” i Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv, Assensvej 179, hvor der er åbent hus søndag d. 13. marts, kl. 14-17. Arkivet giver kaffen.

Udstillingen vil herefter kunne ses i arkivets åbningstider, hver tirsdag kl. 14-17 og 19-22.

Arkivet håber at få besøg af mange af de beboere, som er kommet til Skrillinge de senere år. Udstillingen kan give svar på, hvor de forsvundne gårde lå, hvor der var frugtplantager, og hvilken gårds mark man eventuelt bor på.

Der vil ligeledes være en udstilling om Bakkehuset, hvis skæbne er beseglet til nedrivning. Det er især historien og fotos om husets tid som JAK Bank der vises.


 

Hollændergården. Foto: Sylvester Jensen 1956. Det Kgl. Bibliotek

 


22 okt. 2015

 

På Arkivernes Dag, lørdag d. 14. november, holder Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv åbent fra kl. 14 til 17.

På arkivet kan ses to udstillinger. En om de lokale gartnerier, hvoraf et par stadig eksisterer, mens flere er nedlagt. En anden ny og mindre udstilling om kvindeegen i Koesmose. Egen blev plantet for at fejre kvindernes valgret i 1915. Årsagen til udstillingen var spørgsmålene: Hvorfor blev der plantet en kvindeeg midt i Koesmose, og hvem stod bag?

Personalet er altid villig til at fortælle om arbejdet i arkivet og fremvise materialer fra dets gemmer.

Arkivet vil være vært ved en kop kaffe.


 

04 mar. 2015


Søndag d. 15 mar. 2015 kl. 1400 åbner en ny udstilling i Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv om lokale gartnerier. -   Læs her

 

31 okt. 2014


 

I anledning af Arkivernes Dag lørdag d. 8. nov. 2014 holder Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske arkiv åbent hus kl. 14-17.

Man kan se vores udstilling af malerier fra arkivet samling. Desuden vil der være en plancheudstilling, der fortæller om nogle af de gener, den lokale befolkning havde under 1. verdenskrig. I krigens sidste år var det er udfordring for sognerådet, at fordele de knappe ressourcer mellem sognets beboere. Især petroleum var en stor mangelvare, da det anvendtes både til belysning, kogning og tærskning.

Der er også en fortælling om Lorents Peter Iversen, der som sønderjyde var tvunget til at deltage i krigen på tysk side. Efter krigen kom han til Kauslunde, hvor han senere åbnede en radioforretning og var kørerlærer.

Er man interesseret i slægtsforskning, vil man kunne få en introduktion i hvordan man kommer i gang. Personalet er parat til at hjælpe og svare på spørgsmål efter bedste evne.

 

Arkivet er vært ved en kop kaffe.14 feb. 2014

 

Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv

udstilling

Malerier fra

Arkivets samling

Søndag d. 9. marts, Assensvej 179

Åbent hus kl. 14-17

 

 

Udstillingen omfatter malerier af fire lokale kunstmalere, hvor af de tre tillige var udlærte håndværksmalere. Utallige af deres malerier hænger rundt om i de vestfynske hjem.

Den ene er maleren Johan Andersen fra Gamborg, der levede 1875-1954. Der siges om ham, at han kunne tale fynsk med penslen.

En anden er Hans Jørgen Knudsen fra Kauslunde, som levede 1873-1936. Når han var tilkaldt for at male en stue, kunne det ende med grønne ranker rundt i kanten af gipsloftet eller blomster og fuglemotiver over dørene.

Den tredje håndværksmaler er Harry Hansen, der levede 1909-1995. Han drev i 20 år malerforretning i Føns, men måtte efter 20 år give op på grund af sygdom, hvorefter han arbejdede som svend for en malermester i Kauslunde.

Den sidste kunstner der vises malerier af er Oddveig Gormsen fra Gamborg, som levede 1921-2004. Hun stammede fra Norge, men kom til Eskedal i Gamborg i 1949.

Malerne omtales nærmere i Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivforenings medlemsblad.

Alle er velkomne. Arkivet er vært ved en kop kaffe.

 

 


17 okt. 2013

 

 

Åbent hus på Arkivernes Dag, lørdag d. 9. november 2013 kl. 14-17.

Udstilling: Sommerhuse på Svinø.

I Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv vises en udstilling om sommerhusene på Svinø - dem, der forsvandt og dem, der er tilbage.

Arkivet er vært ved en kop kaffe. Alle er velkomne.20 feb. 2013

 

Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv

åbner udstilling

5 Slægtsgårde

Søndag d. 17. marts kl. 14, Assensvej 179

Alle er velkomne

 

På udstillingen vises fotos af de 5 gårde og deres slægter. Gårdene er Eskedal (Borrevej 8) i Gamborg, Nørregård (Kauslundevej 60), Hjørnegård (Svenstrupvej 5), Skrillingevej 6 og Voldbygård (Voldbyvej 11).

Arkivets medlemsfolder for 2013 fortæller nærmere om gårdene og slægterne. De enkelte gårde følges så langt tilbage, som den nuværende slægt har været fæster eller ejer. De 3 af gårdene har været beboet af den samme slægt tilbage til 1600-tallet. Arkivet er vært ved en kop kaffe.Åbent hus lørdag d. 10 nov. 2012 kl. 13 - 16.
I forbindelse med Arkivernes Dag holder arkivet åbent. Man kan se vores
udstilling om sognenes skoler. Ligeledes er der en udstilling om
Middelfart Friskole ( friskolen i Skrillinge ) som i år har fejret sin
30-års fødselsdag.
Efter ønske viser vi selvfølgelig gerne frem af vore øvrige samlinger. Vi
tager også gerne imod afleveringer.
Arkivet er vært ved en kop kaffe.


Åbent hus lørdag d. 03 nov. 2012 kl. 13 - 16.

I forbindelse med at Hyllehøjskolen fjerer sin 50-års jubilæum holder
arkivet åbent.
På arkivet kan ses en udstilling om den nye centralskole, Hyllehøjskolen,
der blev bygget i årerne 1960-62. Ligeledes er der plancher med fotos fra
de gamle skoler i Kauslunde og Gamborg sogne.
Alle er velkomne.
Udstilling

Søndag d. 4. marts 2012 kl. 14 åbner en udstilling i Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv:

Fra landsbyskoler til centralskole.

Åbent hus – alle er velkommen.
I år er det 50 år siden Hyllehøjskolen blev indviet, i den anledning har Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv lavet en udstilling med fotos fra Hyllehøjskolen og de 3 gamle skoler i Gamborg, Kauslunde og Skrillinge.
Skolerne i Gamborg, Kauslunde og Skrillinge bestod alle af hovedskole og forskole. De var små og nybyggeriet i Kauslunde Stationsby, Nytofte og Russelbæk betød pladsmangel i skolerne. Ligeledes krævede den nye skolelov fra 1937, at der blev undervist i flere fag som sprog, matematik, fysik, biologi, husgerning og sløjd.
Den første beslutning var at Kauslunde sogn ville bygge en ny skole i Skrillinge og sammen med Gamborg sogn en fælles skole i Kauslunde.
Dette blev imidlertid ikke til noget, hvorefter man enedes om at bygge en stor fællesskole ved Hyllehøj.
Byggeriet af Hyllehøjskolen begyndte vinteren 1959/60, og de første klasser blev allerede taget i brug om efteråret 1960. Hyllehøjskolen blev endelig indviet d. 6. november 1962.