Nyheder fra gammel side

29 okt 2016
 Arkivernes Dag lørdag d. 12. november 2016.Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv  åbner udstilling:Der var engang i Kauslunde og Gamborg. 

Åbent hus kl. 14-17.
  24 mar 2016 Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivforening afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 13. april 2016 kl. 19.00i Arkivet, Assensvej 179.Efter kaffen fortæller Birgit og Niels E. Jensen om deres tid i Skrillinge.

 
02 mar 2016 
Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv udstilling: Skrillinge - fra marker til parcelhuse Søndag d. 13. marts, Assensvej 179 Åbent hus kl. 14-17 Arkivet er vært ved en kop kaffe.Alle er velkomne. 


22 okt 2015

Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv.Assensvej 179, Hyllehøj.Åbent hus på Arkivernes dag, lørdag d. 14. november kl. 14-17.Udstilling: Kvindeegen i Koesmose.Arkivet er vært ved en kop kaffe. Alle er velkomne.


02 jun.  2015
Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv holder lukket d. 23. juni 2015, da det er Skt. Hans aften.
 


18 mar. 2015 

Kauslunde-Gamborg 
lokalhistoriske Arkivforening afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 15. april 2015 kl. 19.00i Arkivet, Assensvej 179.Efter kaffen viser Svend Erik Hansen fra Odense en film om Elmgaard i Kauslunde, der måtte vige for en rundkørsel. 
   
 mar. 2015

Efter SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver) har indgået aftale med Copydan, kan arkiverne offentliggøre flere fotos på hjemmesiden ARKIV.dk. Da vi i Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv desværre ikke har haft skriftlige aftaler om brugen af fotos, har vi hidtil haft den politik ikke at publicere personbilleder, med mindre de var fra før 1975.                                                                                                   Men nu vil næsten alle fotos blive uploadet til ARKIV.dk. Har man afleveret fotos, som man ikke ønsker publiceret på ARKIV.dk, kan man rette henvendelse til os, og vil straks blive fjernet.   

                                   
03 mar. 2015


Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv udstilling: Gartnerier. Søndag d. 15. marts, Assensvej 179 Åbent hus kl. 14-17

31 okt. 2014
Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske arkiv.Assensvej 179, Hyllehøj.Åbent hus på Arkivernes dag,lørdag d. 8. nov. kl. 14-17.Udstilling: 1. verdenskrig – lokalt. 17 mar. 2014 Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivforeningafholder ordinær generalforsamlingonsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00i arkivet, ved Hyllehøjskolen, Assensvej 179.Efter kaffen vil Erik Kristiansen fortælle om sit ophold på Grønland og vise lysbilleder derfra.

19 feb. 2014

Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv udstilling Malerier fra Arkivets samling Søndag d. 9. marts, Assensvej 179 Åbent hus kl. 14-17 Åbning af udstilling. Alle er velkomne. Arkivet er vært ved en kop kaffe. 16 okt. 2013

Åbent hus på Arkivernes Dag, lørdag d. 9. november 2013 kl. 14-17.

Udstilling: Sommerhuse på Svinø.

I Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv vises en udstilling om sommerhusene på Svinø - dem, der forsvandt og dem, der er tilbage.

Arkivet er vært ved en kop kaffe. Alle er velkomne.                

20 feb. 2013
Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivforeningafholder ordinær generalforsamlingonsdag d. 17. april kl. 19.00 i arkivet, Assensvej 179. Efter kaffen vises billeder, som arkivet gerne vil have hjælp til at få identificeret personer og steder. Arkivet har efterhånden mange fotos, hvor vi er usikre på, hvem personerne er, eller hvor billedet er taget. Det vil vi gerne have vore medlemmer til at hjælpe med.


20 feb. 2013                 Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv åbner udstilling.

                                                                    5 Slægtsgårde

                                   Søndag d. 17 marts kl 1400, Assensvej 179

                                   På udstillingen vises fotos af de 5 gårde og deres slægter. Gårdene er Eskedal (Borrevej 8) i

                                   Gamborg, Nørregård (Kauslundevej 60), Hjørnegård (Svenstrupvej 5), Skrillingevej 6 og
                                   Voldbygård (Vodlbyvej 11).
                                   Arkivets medlemsfolder for 2013 fortæller nærmere om gårdene og slægterne. de enkelte gårde
                                   følges så langt tilbage, som den nuværende slægt har været fæster eller ejer. De 3 af gården har
                                   været beboet af den samme slægt tilbage til 1600- tallet. Arkivet er vært ved en kop kaffe.


09 okt. 2012                 Åbent hus lørdag d. 10 nov. 2012 kl. 13 - 16.
                                                     
                                    I forbindelse med Arkivernes Dag holder arkivet åbent. Man kan se vores
                                    udstilling om sognenes skoler. Ligeledes er der en udstilling om
                                    Middelfart Friskole ( friskolen i Skrillinge ) som i år har fejret sin
                                    30-års fødselsdag.
                                    Efter ønske viser vi selvfølgelig gerne frem af vore øvrige samlinger. Vi
                                    tager også gerne imod afleveringer.
                                    Arkivet er vært ved en kop kaffe.


09 okt. 2012                 Åbent hus lørdag d. 03 nov. 2012 kl. 13 - 16.

                                    I forbindelse med at Hyllehøjskolen fejrer sin 50-års jubilæum holder
                                    arkivet åbent.
                                    På arkivet kan ses en udstilling om den nye centralskole, Hyllehøjskolen,
                                    der blev bygget i årerne 1960-62. Ligeledes er der plancher med fotos fra
                                    de gamle skoler i Kauslunde og Gamborg sogne.
                                    Alle er velkomne.