Oplysning om arkiv og personel

Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv

Assensvej 179, Hyllehøj,  5500 Middelfart
email: arkiv@kau-gam.dk

Arkivet har ingen telefon.

Åbningstider: Hele året tirsdage kl. 1900 - 2130
Tirsdage kl. 1400 - 1700 i perioden 15 aug. til 1 jun.
Eller efter aftale.

Henvendelse til:

Formand: Gunnar Madsen                                                         Arkivleder: Ester Nørrelykke
                  telf. 23399652                                                                                Kærvangen 12
                  email:gunmadsen@mail.tele.dk                                            5500 Middelfart
                                                                                                                             telf. 64412514
                                                                                                                             email: estern@stofanet.dk
 


Kauslunde-Gamborg lokalhistorisk Arkiv dækker Kauslunde ( Kavslunde ) og Gamborg sogne i Middelfart Kommune.

Arkivet blev oprettet i 1981 af Kauslunde-Gamborg lokalhistorisk Forening. Det er foreningens bestyrelse, sammen med flere medarbejdere, der driver arkivet.
Arkivet har et tæt samarbejde med Middelfart Museum.


L


ARKIV PERSONEL

Bestyrelse:
Formand: Gunnar Madsen 23399652                      gunmadsen@mail.tele.dk
Næstformand: Carl Brochstedt 42411698

Kasserer: Marie Rand 28835370                                       Trojagema@gmail.com                                               

Sekretær: Lisbeth Rasmussen 64403033

Arkivleder: Ester Nørrelykke 64412514                  estern@stofanet.dk 

Suppleant: Tove Aagaard Holm 61500125
Suppleant: Gerda Rasmussen 64403232

Øvrige medarbejdere:
Karen Munk Rasmussen
Jørgen Rasmussen
Kirsten Pedersen
Erik Kristiansen
Else Hansen

Viggo Munck-Mortensen

Facebook: Jørgen Holm                                                       Fjordholm@gmail.com

Webmaster: Svend Nørrelykke                                            noerrelykke@stofanet.dk