Index

1.  Arkiv.dk

2. Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver - SLA.

3.  Middelfart Museum - Historiens Hus

4.  På Ole Lauersen-W. hjemmeside findes affotograferede arkivalier som vedrører vores område. F.eks. :  Godsarkiver, Middelfart byfoged, amts- og amtssturaekiver o.m.m.

5.  Arkivvejviser.

6.  Kjeld Hansens hjemmeside: Folk & fortællinger fra det tabte land.

7.  Historisk Samfund for Fyn

8.  Historisk Atlas.dk

9.  Rigsarkivet.