Index

LITTERATURLISTE

Litteratur om Kauslunde og Gamborg:

 
 
Middelfart Vejviser. 1969-

Nordvestfyn – en historisk – topografisk beskrivelse. Dansk Hjemstavns Forlag, 1935-36, s. 315-18.
 
 
Lauridsen, Georg Hallum: Et herreds liv. En mosaik over livet i Vends Herred. Udgivet af Båring Højskole. 1984.
 
Madsen, Knud: Sagn og historier fra Middelfart, Hindsgavl, Fænø, Vejlby, Kauslunde og Gamborg. 1997.

Becker, T.A.: Klager fra Bønderne i Hindsgavl Len over deres Lensmænd og over den store Forhøjelse i de dem fra Arilds Tid paahvilede byrder. 1648-49. (Danske
Magazin 1857. 3 rk. Bd. 5, s. 149-71).
 
 
Dragsbo, Peter: Tre sogne – tre verdener. Vends 2002, s. 3-10.
 
 
Dragsbo, Peter: Byggeskik og bygmestre på Vestfyn 1850-1959. Vends 1993, s. 55-62.
 
 
Dragsbo, Peter og Helle Ravn: Jeg en gård mig bygge vil – der skal være have til. Landbohistorisk Selskab 2001, s. 379 m.fl.
 
 
Hansen, Harriet M.: Lys og kraft – el på Vestfyn 1905-20. Vends 1994, s. 55-64
.
 
SID afd. F Middelfart: Arbejdets mænd. 1987, s. 102,172, 174.


Slægtsgårde. Eskedal Gamborg, Kauslunde Nørregaard, Svenstrup Hjørnegård og Skrillingevej 6. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske
Arkivs medlemsblad 2013.
 
 
Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv: Kauslunde Træuld-og Pakkassefabrik, Friis & Co. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske
Arkivs medlemsblad 2009.

Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv: Købmænd i Kauslunde og Gamborg. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivforenings medlemsblad 2010.


Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv: Om kunstnerne bag arkivets malerisamling. Omhandler: H.J.Knudsen, Kauslunde. Johan Andersen, Gamborg.
Harry Hansen, Kauslunde og Oddveig Gormsen, Gamborg. Arkivets medlemsblad 2014.
 
 
Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv: Smede i Kauslunde og Gamborg. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 2003.
 
 
Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv: Skomagere og træskomand.


Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 2007
 
 
Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv: Skræddere og syersker.


Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv: Gartnerier, Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Forenings Medlemsblad 2015


Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 2008.
 
 
Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv: Kauslunde-Gamborg Brugsforening. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 2004.
 
 
Hansen, Harriet M.: Fra Vends herred til Midddelfart kommune. Vends 2006, s. 32-40.
 
 
Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv: Sognestyret i Kauslunde og Gamborg. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 2005.
 
 
Nørrelykke, Ester: Kauslunde kommunekontor. Vends 2006, s. 41-43
 
 
Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv: Tilbageblik gennem 25 år. Arkivets medlemsblad 2006.
 
 
Brogaard, Ellen Margrethe: Som jeg oplevede overgangen fra den gamle landsbyskole til den nye centralskole: Hyllehøjskolen. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 1996.
 
 
Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv: Kauslunde Idrætsforening. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 2011.
 
Karen-Lisbeth Vogensen: Middelfart Veje 2003
Karen-Lisbeth Vogensen: Middelfart Veje 2019
Eskild Hasseriis Gormsen: Landboliv i 100 år. 2019Kauslunde:


 
Rasmussen, Marius: Bidrag til Skrillinge Bys Historie. Middelfart Venstreblad 8.9.10. Juli 1947.
 
 
Malmer, Jørgen Bro: Et sted i Danmark – en geografi i billeder. Skoleforlaget 1976.
 
 
Henriksen, Mogens Bo: Middelaldergårde ved Skrillinge. Vends 2004, s. 20 – 33.
 
 
Christophersen, Karen Margrethe: Glimt fra Kauslunde kirke og skole. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 1993.
 
 
Bencard, Mogens: Hans Nielsen Bang Billedhugger i Middelfart. (Fynske Minder 1960-62. Bd. 4, s. 230-56, ill.) Omtale af hans arbejder i kirkerne, bl. Kauslunde.
 
 
Thuesen, Nielsen, N.: Skomager Jens Bertelsen. (Den Indre Missions Tidende 1927. Årg. 74, s. 65-66).
 
 
Marcussen, Grethe: Med fotograf Fangel på Nordvestfyn, I. Sneparti fra Kauslunde 1888. Vends 1998, s. 58-64.
 
 
Marcussen, Grethe: Med fotograf Fangel på Nordvestfyn III. Ved Kauslunde Korsvej 1889, af Karen Margrethe Christophersen. Vends 2000, s. 70-75
 
 
Hus for en Familie, Kauslunde. (Landsforeningen Bedre Byggeskik. Aarsberetning. 1933. S. 7, 24-26).
 
 
Christensen, Skjold: Selvstændighedstrang. Vejlby-Kauslunde Husmandsforening 11. jan. 1903-
1. jan. 2003. Vends 2003, s. 43-53.
 
 
Mortensen, Grethe: Humledyrkning og tobaksavl. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 1994.
 
 
Ravn, Helle: Haven ved Skrillinge Damgaard. Vends 2000, s.3-13.
 
 
Poulsen, Ove Birkekær: Glimt fra Kauslunde Station i 100 år. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 2000.
 
 
Hansen, Magda og Alfred: Arbejdsliv i Kauslunde Stationsby. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 1999.
 
 
Hansen, Johanne: Erindringer fra Kauslunde. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 1998.
 
 
Christophersen, Karen Margrethe. Et Nyt-Aars-ønske. (Fra Jens Andersen f. 1732 i Causlund). Vends 1992 s. 24-29.
 
 
Rasmussen, Jens: Kniplingskræmmerens Genfærd i Skrillinge. (Fynsk Hjemstavn 1932, Årg. 5, s. 79-80).
 
 
Strömberg, Kirsti: Finske krigsbørn har ikke glemt Danmark. (Kristi boede hos Ida og Edvard Poulsen, Skrillinge). Vends 2010 s. 5-18.
 
 
Christensen.
En slægt Christensen fra Kauslunde sogn. Om Niels Peder Søren Christensen, født 1869, hans forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning 1972, 62 s. ill.
 
 
Demant.
Fauk, Kirsten: Et gravminde – en familiehsitorie. (om Marie Demant og Emilie Demant Hatt). Vends 1993 s. 13-17.
 
 
Christophersen, Karen Margrethe og Nørrelykke, Ester: Omkring Marie Demant Hansen – en billedfortælling. (Beboere i Mellemballe i Kauslunde). Vends 2004, s.51 –59.
 
 
Hansen, Harriet M.: Kvinder på museum – bidrag til Middelfart Museums indsamlingshistorie. (Afsnit om Marie Demant). Vends 1998, s. 3-11.
 
 
Hatt, Emilie Demant: Forårsbølger. Erindringer om Carl Nielsen. Udgivet af John Fellow. 2002.
 
 
Skive Museum: Emilie Demant Hatt 1873-1958 – Blade til en Biografi. 1983

 
Brygmann, Erik: Carl Nielsen og Vends Herred. Vends 2015, s. 16-19.
 
 
Flarup.

Flarup, Svenning: Kreaturhandler Svenning Flarup, Kauslunde fortæller. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 2002.


Hansen.
Hansen, Johanne ( f. Jensen 1919, Annexgården, Kauslunde). Erindringer fra Kauslunde. Vends 2012.


Illum.
Illum, Hans: Skibsbygger Hans Illum. Af Peter Storm. Vends 2012
 
 
Lindvig.

Slægtsbog for efterkommere efter Christian Johan Lodberg Lindvig, hjælpelærer i Skrillinge skole, Kauslunde Sogn, født 1824. Anearkivet, 1992.
 
 
Mortensen, Niels, lærer, 1876-1960.

Balle, H.H. Mindeord om en vestfynsk Egnshistoriker og Folkemindesamler. (Vestfynsk Hjemstavn 1961. Årg. 31, s. 424-26).


Poulsen.
Poulsen, Niels Christian: Den Danske Andelsskole. Af Peter Storm. Vends 2012.


Thomsen.
Et blik på en families husholdning 1039-1940. Om Niels Thomsens familie, Assensvej 38.
Af Cand. Scient. Binl. Anja Sara Pedersen, Vends 2012.


Erik Kristiansen: Bakkehuset, fra herskabsvilla til nedrivning. Vends 2017
Karen-Lisbeth Vogensen: Hønseriet og familien Østergaard på Assensvej. Vends 2019


 

Gamborg: 
Fleischer, Jens: Fyn og Øer. Politikkens Forlag 1983, s. 142-146.
 
 
Søndergaard, Birgitte og Korsgaard, Trine: Gamborghistorier. Arbejdsgruppe under Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv. 2004.
 
 
Bylov for Gamborg Bye og Laug. (Danske Vider og Vedtægter eller gamle Landsbylove og Byskråer. Udg. Af Poul Bjerge og Thyge J. Söegaard. 1940-06. Bd. I, s. 387-93)
 
 
Hasseriis, J.: Optegnelser om Gamborg Sogn. 1926, 16 s. Særtryk af Middelfart Avis.
 
 
Nielsen, N.P.: Gamborg – Borgen, der forsvandt. Fyns Tidendes Søndagstillæg 16. mar. 1941.
 
 
Vedel Simonsen, L.S.: Kongeborgene Gamborg og Hindsgavl i Fyen. (L.S. Vedel Simonsen: Borgruinerne. 1813. Bd. 2, s. 73-139, ill.)
 
 
Andersen, Holger: Et fornemt Besøg. (fynsk Jul 1951. Årg. 19, s. 37-40 ill.). Om Christian 4.s besøg i Gamborg præstegård 1644.
 
 
Gormsen, Eskild: Spredte træk af Gamborg sogns historie fra de sidste hundrede år. Marsvinelauget i Middelfart 1981.
 
 
Poulsen, Holger: Ekskursion til Gamborg Fjord og Tybrind Vig 19. Maj 1946. (Dansk ornitologisk Forenings Tidsskrift 1947. Årg.41, s.17-18).
 
 
Andersen, Herman Christian og Mette Fog: Fuglene i Gamborg Vildtreservat 1942-73. (Flora og Fauna 1975. Årg. 81, s. 61-70, ill.).


Hansen, Kjeld, journalist: Greven blokerede sin egen udtørring af  Gamborg Nor. Vends 2013
 
 
Dal, Hans: Under overfladen. Undersøisk stenalderboplads i Gamborg fjord. Skalk nr. 4 , aug. 2002, s. 29-31.
 
 
Dal, Hans: Marinarkæologisk Projekt Lillebælt. Jæger-fiskerfolket i ældre stenalder. Vends 1993 s. 5-12.
 
 
Marsvinsfangst. (Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1829. Bd. 73, årg. 26, s. 1153-57)
 
 
Irminger, C.L.C.: Marsvinsjagten i Lille-Belt og Grindefangsten ved Færøerne. (Nyt Archiv for Søvæsenet 1846. S. Rk. Bd. 1, s. 27-42, ill.)
 
 
Marsvinejagten ved Middelfart. (Illustreret Tidende 1882-83. Bd. 24, s. 284-85, ill.)
 
 
Simonsen, Carl E.: Marsvinejagten i Gamborg Fjord ved Middelfart. (Nordstjernen 1886-87. S. 255, 257-58, ill.).
 
 
Reimer, Christine: Marsvinsjagt ved Middelfart. (Frem 1916. Årg. 20, s. 41-43).
 
 
Reimer, Christine: Marsvinsjagten i Lillebælt. (Wisbechs Almanak 1920. 5 s. Ill.)
 
 
Stoklund, Bjarne: Suler og stolper. (Skalk 1957. Nr. 4, s. 18-27, ill.)
 
 
Dragsbo, Peter. Gamborg før og efter branden. Vends 2000, s. 48-54.
 
Poulsen, Ove Birkekær: Da Gamborg brændte for 40 år siden. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 2001.
 
 
Gormsen, Eskild: Tanker på en gammel vej. Om Borrevej. Vends 1994, s. 25-29.
 
 
Gormsen, Eskild: Eskild Gormsen fortæller om Gamborg. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 1995.
 
 
Schaldemos, Fr.: Krønnike-Lises Æventyr. 1844


Andersen, Johan, maler 1875-1954.
Kristiansen, Erik og Nørrelykke, Ester: Johan Maler, Vends 2015, s. 32-41.
 
 
Jakobsen, Peder, præst, 1855-1910.

Jespersen, Niels Petersen. Et lille Mindeord om min gamle Elev, Pastor Jakobsen, Gamborg. (Højskolebladet 1911. Årg. 36, s. 26-28)
 
 
Juel, Jens, maler, 1745-1802.

(Krebs, O.): Maleren Jens Juels Barndomshjem i Gamborg paa Fyen. Af O.K. (Illustreret Tidende 1874-75. Bd. 16, s. 134 ill.)
 
 
Glarbo, Henry: Nogle undersøgelser om Jens Juels Slægt og Barndomshjem. (Kunstmuseets Aarsskrift 1926-28. Årg. 13-15, s. 207-16).
 
 
Madsen, Herman: Jens Juel. (Fynsk Hjemstavn 1930. Årg. 3, s. 129-33, ill.)
 
 
Christophersen, Karen Margrethe: Maleren Jens Juel i årene 1745-1771. Vends 1995, s. 3-12.


Storm, Peter: Var maleren Jens Juels lillebroder sømand? Vends 2015, s. 59-69.
 
 
Larsen Gamborg, Anders, lægprædikant, 1801-1868.

Beck, H. Chr.: Lidt om Pietismen og Grundtvigianismen i forrige Aarhundrede. Et Foredrag holdt ved Missionærkursuset i Haslev 1907. 1908. 37 s. Ill. Især om Anders Larsen Gamborg.
 
 
Nielsen, Jørgen, præst, ca. 1620-97.

Hasseriis, J.J.: En Provsteretssag fra Gamborg. Efter Vends herreds Provstearkiv. (Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1931-36. Bd. 5, s. 292-97.)
 
 
Nielsen, Niels Peter, gdm. Svinø.

Fauk, Kirsten: Sognekongen i Gamborg. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 1992.

Samme artikel i Vends 2011 s. 73-81 med efterskrift af Tove Holm.
 
 
Nyborg, Peter Severin, præst i Gamborg 1877-91.

Fauk, Kirsten: Et Klenodie. Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs medlemsblad 1990.