Nyheder

05 feb. 2024


Åbent hus i arkivet lørdag den 23. marts 2024 fra kl. 1400 til 1700.


Generalforsamling tirsdag den 23. april 2024 kl. 1900.

Med efterfølgende foredrag af Helle Blomquist om husflidsforeningerne i Danmark og fra

Kauslunde-Gamborg husflidsforening i perioden år 1898 til 1985.


24 jan. 2023


Arkiv åben hus søndag d. 19 mar. kl. 14 - 17.


Generalforsamling  d. 25 apr. kl. 19

05 mar. 2022
Generalforsamling i arkivet 26 apr. 2022

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Arne Dam Mortensen.

" En beretning fra Danmarks besættelse og befrielsen. "

05 nov. 2021


Udstilling i arkivet lørdag den 13 nov. 2021

22 aug. 2020


Arkivets generalforsamling måtte aflyses i april 2020 pga. coronavirus. Igen i april 2021 måtte den udsættes til efteråret.

Arkivets generalforsamling er planlagt til onsdag d. 15 september 2021 kl. 1900


20 nov. 2020


Da arkivets generalforsamling i 2020 ikke er blevet afholdt p.g.a. coronavirus, tilbydes arkivets medlemmer at få forevist det reviderede regnskab.
Det kan ske ved at træffe en aftale og møde op i arkivet eller sende en mail, så sender vi regnskabet til din mail

08 jul. 2020

Beretning for år 2019 kan ses under referater og beretninger.

02 jul. 2020


Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivforening har besluttet at udsætte generalforeningen fra 2020 til april 2021.

Formandens beretning for året 2019 vil finde på Arkivets hjemmeside.

Foreningens medlemmer kan få det ønskede reviderede regnskab fra året 2019 på Arkivet.10 jun.. 2020

Arkivets medarbejdere er nu i gang som sædvanligt tirsdag kl 19-21.30, dog ikke 23 Juni.

 Af hensyn til COVID 19 kan man kun besøge arkivet efter aftale, og kun i udstillingslokalet, ikke i arkivlokaler og kontor, der skal iagttages gældende desinfektions- og afstandskrav.

  Arkivets udstilling: ”Transport i Kauslunde Gamborg” åbnes først til efteråret, ligesom generalforsamlingen udsættes, idet bestyrelsen fortsætter indtil da.
08 apr. 2020

Arkivet er lukket indtil videre.

.


20 mar. 2020

Aflysning

Generalforsamling i arkivet onsdag den 15 april 2020 er aflyst p.g.a Coronavirus smitte.14 mar. 2020

Arkivet er lukket indtil d. 07 apr. 2020 p.g.a. Coronavirus.13 mar. 2020

Aflysning af udstilling i arkivet søndag d. 15. marts p.g.a smittefaren ved Coranavirusen.

28 feb 2020

 

Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv holder åbent hus søndag d. 15. marts kl. 14, hvor vi gerne vil vise den nye udstilling:

Vognmænd i Kauslunde og Gamborg.

Ved at grave i historien viste det sig, at der i tidens løb har været rigtig mange vognmænd, langt flere end det har været muligt

at finde materiale om og billeder af. Vi har valgt nogle ud, som vi har skrevet om i medlemsfolderen for 2020.

De samme vognmænd, deres familie og biler kan man se fotos af på vores udstilling.

Arkivet giver kaffe. Alle er velkommen på Assensvej 179.
31 okt. 2019

Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv holder åbent hus på Arkivernes Dag lørdag d. 9. november kl. 14-17.

Vi har lavet en lille plancheudstilling med billeder fra livets kirkelige begivenheder, som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, for at vise hvordan moden og tiderne har skiftet.

Fejringen af livets fester og ritualerne har forandret sig meget gennem tiden.

Man kan også stadig se udstillingen om elektrikere i Kauslunde og Gamborg samt en del effekter med relation til el-arbejdet.

Arkivet giver kaffen. Alle er velkomne på Assensvej 179.

 


17 apr. 2019

På grund af sygdom kan vi desværre ikke høre Villy Grambos foredrag
“Færgefarten Strib-Fredericia” ved arkivets generalforsamling.

I stedet vil arkivet vise en lokalhistorisk film og billeder21 feb. 2019

Udstilling " EL og EL installatører åbner 10 mar 2019

Generalforsamling 24 apr.2019

10 jan. 2019

Bevilling fra Velux Fonden

31 okt. 2018
Arkivernes dag lørdag den 10 november 2018

15 maj 2018

Arkivet lukket om eftermiddagen den 15 maj 2018


27 mar. 2018                                                               

Generalforsamling onsdag 18 apr. 2018

02 nov. 2017
Arkivernes dag lørdag den 11. november 2017
22 mar. 2017


Kauslunde-Gamborg Lokalhistoriske Arkiv.

Afholder ordinær generalforsamling

onsdag d. 19. april 2017 kl. 19.00

i Arkivet, ved Hyllehøjskolen, Assensvej 179


Efter kaffen billeder fra Elmgård i Kauslunde

før den måtte vige pladsen for den nye rundkørsel.

l.